Sứ mệnh giúp thi trực tuyến an toàn hơn


Đảm bảo tính tin cậy
của kết quả thi

Nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp chống
gian lận trên máy tính, đảm bảo an toàn thông
tin trên đường truyền và giám sát hình ảnh
môi trường thi

Tiết kiệm chi phí
vận hành

Tối thiểu hóa số lượng giám thị trông thi.
Tiết kiệm tới 90% chi phí so với các hình thức
thi thông thường

Sẵn sàng thực hiện
mọi lúc mọi nơi

Nền tảng đám mây sẵn sàng thực hiện kỳ thi
an toàn bất cứ lúc nào và tại bất cứ nơi đâu,
chỉ cần có kết nối Internet

Liên hệ với chúng tôi