Khảo Thí An Toàn Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về Khảo Thí An Toàn instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

SchoolERP Core
Manage Students, Faculties and Education Institute
SchoolERP Core Enterprise
Manage Students, Faculties and Education Institute
SchoolERP Web
Manage Students, Faculties and Education Institute
Subscription Management
Subscription Management in Odoo facilitates the creation of subscription-based products in the Odoo.
Other Customizations
Quick customize, debranding, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart, debrand.
SchoolERP Activity
Manage Activities
SchoolERP Admission
Manage Admissions
SchoolERP Attendance
Manage Attendances
SchoolERP Attendance Enterprise
Manage Attendances
SchoolERP Classroom
Manage Classroom
SchoolERP Exam
Manage Exam
SchoolERP Exam Enterprise
Manage Exam
SchoolERP Facility
Manage Facility
SchoolERP Fees
Manage Fees
SchoolERP Library
Manage Library
SchoolERP Parent
Manage Parent
SchoolERP Quiz
SchoolERP Quiz
SchoolERP Timetable
Manage TimeTables
SchoolERP Transportation Enterprise
Manage Transportations
SchoolERP Student Progress Enterprise
Manage Student progress
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Attendance Managements
Module for managing students
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Generic Request
Incident management and helpdesk system - logging, recording, tracking, addressing, handling and archiving issues that occur in daily routine.
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Security User Roles
The tool to combine users in roles and to simplify security group assigning
Chấm công
Xác thực Thời gian biểu và Chế độ xem lưới
Website Khao Thi An Toan
Customization for KTAT's Website
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Kênh Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn